Business Law

02

Civil & Commercial

03

Trust, Wills & Probate

04

Family Law

01

ABOUT

Advokatbyrån drivs av Cecilia Eneheim Iveberg och är en renodlad processrättsbyrå. Byrån startade hösten 2015 när Cecilia lämnade en stor affärsjuridisk byrå i Malmö, där hon var parter och ansvarig för processrättsavdelningen. I Eneheim Iveberg Advokatbyrå AB fortsätter hon med samma verksamhet som hon gjort under hela sin karriär, dvs. med dömande verksamhet och biträde av parter i allmän domstol och skiljeförfarande liksom med tvisterelaterad rådgivning. Den dömande verksamheten utgörs numera av skiljemannauppdrag, såväl svenska som internationella, och omfattar institutionella förfaranden och ad hoc förfaranden. Cecilia har uppdrag som ordförande i skiljenämnd, liksom som partsutsedd och ensam skiljeman. I hennes roll som processombud företräder hon främst kommersiella aktörer, bl.a. löpande flera försäkringsbolag och deras försäkringstagare.

CECILIA ENEHEIM IVEBERG

Cecilia har arbetat med processer och tvistelösning i mer än 20 år. Hon inledde karriären på tingsrätt och hovrätt, där hon arbetade som domare under drygt fem år. Efter att ha lämnat domarbanan fortsatte hon att arbeta med tvistelösning, men då i egenskap av ombud. Hon biträder klienter med processer i framför allt allmän domstol och i nationella och internationella skiljeförfaranden. Hon arbetar även som skiljeman, såväl ensam som ledamot i skiljenämnd (inkluderande ordförandeuppdrag).

De tvister som Cecilia arbetar med gäller framför allt kommersiella avtal, liksom skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor.

Från sitt arbete som domare har Cecilia en bred juridisk överblick kombinerat med djupa processrättsliga kunskaper. Hennes bakgrund som domare och långa erfarenhet som ombud ger henne en särskild förmåga att analysera rättsliga problem och lägga upp den bästa strategin för att maximera chansen till framgång i tvisterna.

Cecilia har utbildat sig till skiljeman och åtar sig skiljemannauppdrag. Hon sitter i styrelsen för olika föreningar som engagerar sig i tvistelösning, såsom Skiljedomsföreningen i Södra Sverige. Hon är även ledamot i skiljerådet för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsinstitut.

"Passion for law."

 

Cecilia

EXPERIENCE

• MAQS Advokatbyrå, 2005-2015

• Ramberg Advokater, 2004-2005

• Archibald Advokatbyrå, 2001-2004

• Hovrätten över Skåne och Blekinge, Hovrättsassessor, 2000-2001

• Malmö tingsrätt, Tingsfiskal, 1998-1999

• Hovrätten över Skåne och Blekinge, Hovrättsfiskal, 1997-1998

• Law Offices of Sullivan & Hincks, Oak Brook, Il., USA, Trainee, 1997

• Helsingborgs tingsrätt, Tingsnotarie, 1996-1997

• Advokatfirman Vinge, Trainee, 1995

EXPERTIS

  • Skiljemannauppdrag

  • Processombud i kommersiella tvister i allmän domstol och skiljeförfarande

  • Rådgivning gällande ansvars-, skadestånds- och försäkringsrelaterade frågor

 
 

CONTACT

Address

Malmöhusvägen 1

211 18  MALMÖ, SWEDEN

 

Email

cecilia.iveberg@eiadvokat.se

 

Phone

+46 (0) 709 18 26 15

 

  • LinkedIn - White Circle